Karate Znamenáček

O nás

O nás

Tradiční karate s moderním přístupem.

V Karate Znamenáček se dbá na individuální přístup ke každému žákovi a na vytváření pozitivního prostředí, kde se každý může cítit vítán a respektován. Díky tomu je výuka karate v Karate Znamenáček nejen efektivní, ale také zábavná a motivující.

  • Profesionalita
    & zkušenost
  • Individuální
    přístup
  • Dlouholetá
    praxe
0
let
zkušeností
0
mezinárodních
úspěchů

Naše cesta

Dnes je cesta za úspěchem interpretována jako relativně snadný úkon. Obzvláště příspěvky na sociálních sítí potom působí, jako by si jen stačilo pořídit vybavení, sebrat trošku kuráže a úspěch zaručen.

Když dojde na to, začít něco dělat a pustit se konečně do toho, už se to tak jednoduché nezdá. Za úspěchem často stojí daleko více, než jen finální pozlátko jako jsou nejrůznější ocenění, medaile a výsluní. V jedné formě to může být talent, vrozené vlohy a dispozice pro danou činnost. Talent ale není vše. Forma tvrdé práce, odříkání si, budování silné vůle, práce na sobě, obětování a nastavení si priorit je to, co tvoří udržitelný a trvalý úspěch nejen ve sportu, ale v životě. Co je ale důležitější, ne se na vrchol dostat? Nesejít z cesty a stále na sobě pracovat. Na tom ve SPORT RELAXU stavíme. Zkráceně? Osobnostní seberozvoj.

U nás věříme na propojení těla a duše. Nejenže na toto téma existuje nespočet studií, které potvrzují korelaci mezi těmito dvěma „světy“, ale opravdu fungují. Psychologická stránka je jak u karatistů, tak u všech sportovců esenciální - proto se věnujeme mentálním tréninkům, které pomohou lepšímu vnímání na emoční úrovni, pochopení sebe sama a konečně i k vědomému prožitku dennodenních záležitostí, který v dnešní době pomalu ztrácíme.

Přátelské pouto je u nás jedním ze stavebních kamenů. Jsme přesvědčeni, že díky upřímnému, přátelskému a nápomocnému přístupu máme náskok před ostatními. - Neoddiskutovatelně jedinečná kombinace fyzicky náročných tréninků a psychické vyladěnosti zároveň, a to na každém tréninku je takzvané know-how, které není možné jen tak vzít a okopírovat.

Historie karate

Karate chápeme jako způsob boje bez zbraně. Jde o doslovný překlad, kdy se nejvíce používá slovní spojení karatedo. „Kara“ znamená prázdný, což symbolizuje, že toto umění nepoužívá zbraně, ale jen holé ruce a nohy. Význam slova„Te“ je ruka či ruce. „Te“ symbolizuje zejména i práci, kterou je potřebné při studiu vykonat. Znak „Do“ potom znamená „cestu“, „pouť“ anebo „dráhu“. V celé větě potom označení tohoto bojového umění znamená „cesta prázdné ruky“.

Je jedním z nejdokonalejších bojových umění, které je charakterizováno bezchybně provedenými, a hlavně kontrolovanými technikami s využitím schopností a síly těla. Karate není pouze osvědčený způsob sebeobrany a drilování technik. Jde o mnohem více. Zahrnuje i možnost naučit se zdravému způsobu života a také harmonizaci těla a ducha. Pro určité příznivce tohoto bojového umění je vlastně samotné karate životním stylem. Je to cesta soustavného sebezdokonalování. Podporuje sebekázeň, rozvoj koncentrace a pozornosti. Učí trpělivosti, skromnosti, upřímnosti, pozitivnímu životnímu postoji a v neposlední řadě pokoře a úctě ke druhým. Toto jsou jedny ze základních zásad karate. Rovněž přispívá k dobré fyzické kondici, zoceluje tělo, zvyšuje výdrž a celkovou připravenost těla.

Partneři