Karate Znamenáček – Česká Lípa

facebook instagram

Karate klub SPORT RELAX

Vážení přátelé bojových umění,

Logo Sport RELAX je pro mne potěšením Vás pozdravit v čase, kdy je věnováno stále více pozornosti bojovému umění. Původ těchto umění se datuje daleko do minulosti. Učení se odevzdává na cestu DO, která je každému přístupná. Stav dnešního světa a bezpečnost člověka je přímo varující. Dochází k ohrožení nejzákladnějších hodnot života, kterými jsou zdraví, duševní a tělesný vývoj, morální výchova a svoboda člověka. Proto učíme od nejútlejšího věku, aby ohraničení energie člověka sloužilo k jeho vnitřnímu pozitivnímu vývoji. Postupné získání a osvojení trpělivosti a pokora napomáhá dosáhnout kvalitní život, duchovní dokonalost a při správném vedení se stává smyslem života.

Jsou dva důvody proč vznikl klub SPORT RELAX – udržet tradici karate a přátelství.V dnešní době se karate vyučuje dvěma způsoby a každý má jiný směr a cíl. Jeden využívá jeho popularity, dělá z něho výhodný obchod a vyučuje se v nízké kvalitě. Druhý způsob se drží pečlivé a poctivé výuky, která se opírá o tradici- tato cesta je pro některé žáky únavná a dlouhá cesta.

Tradice se opírá o řetěz, ve kterém každý mistr má svého žáka a ten zase svého atd. Zde probíhá kvalitní přenos bojového umění. Narušením tohoto řetězce se výuka zpomaluje a někdy se karate ubírá jiným směrem. Získá-li žák mistrovský stupeň (černý pás) a začíná hlouběji pronikat do tajů karate, stává se teprve tím správným žákem zkušených mistrů a nikdy by neměl přerušit tento řetězec a opustit svého učitele jen proto aby se osamostatnil a získal prospěch, ale naopak se ponoří do hloubky učení, které je možné jen pod stálým vedením, kde probíhá čistý a upřímný vztah žáka ke svému učiteli. Kdyby se každý žák od svého mistra odtrhl, tak tradice zanikne, zanikne úcta a vážnost nad převahou vidiny vlastní slávy. Pouhý černý pás a samochvála nedělá ještě karatistu, to mohou udělat jen zkušenosti, dlouholetá praxe, vážnost, uznání a respekt ke druhým karatistům       Oss Pavel Znamenáček

SPORT RELAX – Japonsky

vizitka053

HISTORIE KLUBU

Jsou dva důvody proč vznikl klub SPORT RELAX – udržet tradici karate a přátelství.V dnešní době se karate vyučuje dvěma způsoby a každý má jiný směr a cíl. Jeden využívá jeho popularity, dělá z něho výhodný obchod a vyučuje se v nízké kvalitě. Druhý způsob se drží pečlivé a poctivé výuky, která se opírá o tradici- tato cesta je pro některé žáky únavná a dlouhá cesta a tímto směrem se ubíráme.

Velký dík patří našim učitelům :

  • Shihan Kenneth Funakoshi – hlavní instruktor FSKA
  • Shihan Rajeev Sinha
  • Shihan Hideo Ochi
  • a dalším významným mistrům karate

Klub SPORT RELAX byl založen Pavlem Znamenáčkem a Milanem Veselým 3. května 1994 v Děčíně.

Pavel Znamenáček Japonsky

vizitka051