Karate Znamenáček – Česká Lípa, Česká Kamenice, Doksy, Libouchec

Online přihláška

Odesláním online přihlášky souhlasíte s níže uvedenými podmínkami:

  • Jsem plně odpovědný/á za následky nepravdivě poskytnutých údajů a informací.
  • Nezamlčel jsem vážné zdravotní problémy, které by mohly mě, respektive mé dítě, ohrozit při tréninku.
  • Potvrzuji, že jsem seznámen se všemi podmínkami vstupu do KARATE SPORT RELAX z.s.
  • Zavazuji se že budu respektovat řád klubu KARATE SPORT RELAX z.s. Souhlasím se stanovami klubu a směrnicemi.
  • Souhlasím s tím, aby KARATE SPORT RELAX z.s. zpracoval a evidoval mé osobní údaje poskytnuté mu v souvislosti s mým členstvím a činností ve spolku . Dále souhlasím s tím, že zástupce spolku je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje do centrální evidence svazu a pro potřeby dotačních programů. Toto oprávnění vyplývá z technickoorganizačních důvodů (identifikace sportovce při soutěžích,, registracích apod.). Údaje je spolek oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství ve spolku Dále plně souhlasím se stanovami spolku KARATE SPORT RELAX z.s. a podpisem stvrzuji
  • Beru na vědomí, že v případě porušení podmínek členství nebo hrubého porušení kázně mohu být z klubu vyloučen bez nároku na vrácení členského poplatku nebo platby za soustředění.