Karate Znamenáček – Česká Lípa

facebook instagram

TRÉNINKY KARATE

Rozvrh tréninků karate (stará hala )      Tréninky  karate od 3.1.2022

Mysl a technika-to jsou skutečné základy Karate-do. Správné pochopení technik a správné využívání mysli je pravé karate-do.

Cíl umění karate neleží ve vítězství nebo porážce, ale ve zdokonalování charakteru bojovníků.”
Gichin Funakoshi

„Karate je způsob života, cesta, jak dospět k absolutní bezpečnosti a nebojácnosti. Člověk, který cvičí Kata, může určitým rozložením těžišť v Kata zlepšit své individuální schopnosti až ke krajní hranici.“
Yasutsune Itosu

“Skutečným cílem karate není jen vyhrát boj nebo soutěže, ale spíše vnímat životní pravdu, získat sebedůvěru a spoléhat na sebe sama.”
Masatoshi Nakajama

Je to bojové umění neužívající zbraní. Vyžaduje tvrdý, přísný trénink, rozvíjející velkou fyzickou sílu. Ale toto není výhradním cílem, neboť karate se liší od mnoha podobných snah důrazem na duchovní a mentální růst, na zralost osobnosti. Jak se žák stává fyzicky silnější a techniky dovednější, rozvíjí sebedůvěru, která transformuje jeho vztahy k lidem.”
Masutacu Ojama

“Každý z nás začíná Karate s různých důvodů: být dobrý bojovník, udržovat si dobrou fyzickou kondici, být schopen se ubránit. Já jsem se chtěl stát velmi silný, když jsem poprvé začínal. Ale trénink karate vás brzy naučí, že skutečná síla se skládá nejen z fyzické síly, ale i z mnoha dalších faktorů. To je podmínka trénování bojových umění.”
Tsutomu Ohshima, Shihan

Těším se na Vás