Karate Znamenáček – Česká Lípa

facebook instagram

Ječmen & Chlorella

ZNÁTE SKVĚLÉ PŘÍPRAVKY OD SPOLEČNOSTI WELLU ?

Mohu jen doporučit:    https://karate-znamenacek.wellu.eu

 

JARO A ČAS NA ZELENÉ POTRAVINY.

Tyto dva zázračné produkty JEČMEN A CHLORELLA od společnosti GW Vám vylepší zdraví

Zavolejte na 607 525 995

 

 

 

 

 

 

Jsem přesvědčen ,že vše co pozitivně cítíme nám může pomoci a  posune nás dále.  Já cítím zelené potraviny velmi pozitivně ….

 Trend zelených potravin je reálnou odpovědí uspěchané, technokratické, syntetické době. Jsme obklopeni “rychlenými potravinami” i trendem “rychlého stravování”. Zelené potraviny mají místo v jídelníčku lidí, kteří s rychlenými trendy nesouhlasí, ale rozumně s nimi bojují dobovými nástroji. Užívaní “green foods” uspěchané době sice její vliv přizná, ale vítězí nad ní jejími vlastními zbraněmi. Zelené poraviny Green Ways jsou ideálními “fast foods”. Společnost Green Ways je mostm mezi přírodou a civilizací.

Cesta zeleného ječmene začíná zde
Yoshihide Hagiwara otec zelené šťávy ze zeleného ječmene, Japonský lékař, farmaceut a odborník na zelenou výživu dr. Yoshihide Hagiwara je v oboru zelených potravin světově uznávanou autoritou. Příběh zelené šťávy ze zeleného ječmene je vlastně příběhem jeho života. Narodil se v roce 1925 a prožil mládí v radioaktivitou zamořené Hirošimě. V roce 1945 absolvoval Námořní akademii, roce 1949 obhájil diplom ve farmakologii a v roce 1960 získal titul doktora. Po univerztě vyvinul populární produkty, které jsou dosud na trhu. Stal se majitelem farmaceuticeké společnosti Yamashiro ltd., jednoho z největších výrobců léků v Japonsku. Tato společnost s více než 700 zaměstnanci vyráběla přes 200 druhů produktů pro péči o zraví. Pro množství práce však zanedbával vlastní životosprávu. O tomto období říka:
“Jako majitel největší farmaceutické společnosti v Japonsku jsem pracoval dlouhé hodiny a spal 4 až 5 hodin denně. Jedl jsem hamburgery, kari rýži. Prováděl jsem experimenty s použitím organické rtuti. Nevěděl jsem o její toxicitě, dokud v roce 1963 nebyl vydán zákaz jejího používání. To už se projevily následky. Má tělesná a duševní síla upadla, vypadaly mi zuby, zešedivěly vlasy a ve 38 letech jsem nebyl schopen dohlížet na fungování společností. Do tohoto stavu mě přivedlo vědomé ignorování principů výživy a otrava rtutí.”

Nemoc se však stala zlomovým bodem jeho života. Při hledání léku na svoje zdravotní potíže se začal intenzivně zabývat tradičními přírodními léčebnými zdroji: čínskými bylinami a racionální výživou. Prozkoumal a otestoval přes 200 zelených (chlorofyl obsahujících) rostlin. Rostliny lisoval a pracoval s jejich šťávami. Testy jej jednoznačně zavedly k obilovinám, z nichž nejoptimálnější svou komplexností, vyváženým obsahem výživných látek i přijatelnou chutí byly listy mladého ječmene. Výsledkem jeho mnohaletého úsilí nalézt perfektní potravinu s léčebnými účinky byl extrakt zeleného ječmene v prášku, který nazval zelený ječmen. Chuťově připomíná zelený čaj, čerstvý hrášek nebo špenát. Navíc se pro svou snadnou přípravu hodí do naší uspěchané doby, protože jeho rozmíchání ve vodě trvá jen několik vteřin, a prášek, je-li správně skladován, má velmi dlouhou trvanlivost.

Přínos dr. Hagiwary nebyl jen v objevení kladných komplexních účinků mladého ječmene na lidské zdraví, ale také ve vyvinutí šetrné technologie zpracování a unikátní receptury, umožňující jeho komerční využití a zpřístupnění široké veřejnosti. Za svou práci byl během života několikrát oceněn prestižními cenami japonské a brazilské vlády.

Filozofie dr. Hagiwary
V projevu na konferenci pořádané 1. listopadu 1981 v New Yorku Mezinárodní nadací pro preventivní medicínu připomněl dr.Hagiwara svým posluchačům, že lidé, zvířata a rostliny potřebují pro přežití vodu,vzduch, slunce a stravu. Tyto čtyři zdroje udržují život na planetě již milióny let. Avšak budoucnost, jak uvedl dr. Hagiwara, je poměrně neradostná.

“Je nesmírná škoda,” dodal, “že lidé ve své nekonečné moudrosti ohrožují veškerý život na Zemi produkty, které vyvinuli prostřednictvím takzvaného pokroku a vynálezů. Například voda je znečištěna umělými hnojivy; vzduch smogem obsahujícím vedlejší produkty spalování ropy; potraviny obsahují řadu škodlivých chemických složek; zpracované potraviny často ztrácejí vitamíny a nezbytné enzymy. Za těchto okolností mám obavy, že za nějakou dobu se lidstvo nebude moci množit a vzkvétat. V rozvinutých zemích,”dodal,” se příliš klade důraz na velkovýrobu a vynikající chuť jídla. Proto se hojně užívá konzervačních látek, chemikálií a antibiotik. A ve velkovýrobě rafinovaných potravin je nezbytné používat barviva a jiné přísady, aby se prodloužila životnost produktů na pultech obchodů.”

Jindy dr. Hagiwara prohlásil:” Nemohu se ubránit srovnání příběhu vlastního zdraví a života nás všech v moderním světě. Hledáme dnes zdraví ve všem, od syntetických léčiv po léky naplněné rtutí. Taková praxe nás vede k záhubě.”
Dr. Hagiwara připomněl výrok Hippokrata, otce lékařství, který řekl:” Nemoc je třeba vyléčit přirozenou cestou, vlastní silou člověka. Lékaři tomu pouze napomáhají.”
Dalším vzorem mu byl Shin-huang-ti, vynikající čínský bylinář a léčitel, který prohlásil: “Nejlepším lékem k udržení skutečného zdraví je strava.”
Dr. Hagiwara trvá na tom, že tato svědectví nemíní jako obžalobu výdobytků lékařské vědy, protože lidé musí být vděční za objevy, které nám umožňují žít déle a pociťovat úlevu od onemocnění, která již neohrožují život. Dr. Hagiwara však věří, že tyto lékařské “nástroje” křiví náš postoj ke zdraví. Důsledkem je naivita, se kterou přednostně vkládáme důvěru v medicínskou technologii, namísto převzetí osobní zodpovědnosti za zdraví a duševní pohodu.

“V mém vlastním případě,”tvrdí dr. Hagiwara, “jsem se z nemocí zotavovat nezačal, dokud jsem se s přesvědčením neobrátil k slovům Hippokrata a Shin-huang-tia. Kromě této změny postoje vděčím za svůj současný stav užívání čínských bylin a změně jídelníčku, ke které jsem v zoufalství přistoupil. Když jsem viděl úspěch, jaký tyto změny přinesly, zasvětil jsem dalších 10 let života hledání zdraví v čínských přírodních produktech Země, jak ji stvořil Bůh. Mé úsilí se zaměřilo na šťávy zelených listů rostlin a nakonec mě přivedlo k objevu epochální, zdraví podporující stravy vyextrahované z listů mladého ječmene, známé pod názvem ZELENÝ JEČMEN.

Mladý ječmen je zpracován natolik šetrně, že obsahuje celé spektrum živých enzymů. Enzymatická aktivita byla změřena u 20 známých enzymů, jako např. superoxid dismutáza, kataláza, cytochrom oxidáza a dalších.

Unikátní látky
Mladý ječmen obsahuje ve srovnání s pšenicí 25x více draslíku, 37x více vápníku, více než dvojnásobek hořčíku, 5x více železa, ale o polovinu méně fosforu – prvku, který přebývá ve většině poživatin.

Obsahuje také významné množství manganu a zinku. Mladý ječmen obnovuje acido-alkalickou rovnováhu. Je 2x účinnější než špenát, nejucelenější zásadotvorná strava. Mladý ječmen obsahuje vitamíny, které aktivují enzymy pomáhající při prevenci nemocí a patologických stavů. Mladý ječmen má vysoký obsah betakarotenu, vitamínu C, E a vitamínů řady B: B1, B2, B3, B6, biotinu, kyseliny listové, kyseliny pantotenové a cholinu, příbuzného vitamínu B.

Nedostatkem vitamínů trpíme z důvodu převahy zpracovaných potravin a skutečnosti, že některé naše potraviny ztratí živiny dříve, než se dostanou na stůl. Obsah vitamínu C v čerstvě nastrouhané ředkvičce klesne na vzduchu o polovinu již za pět minut. Množství vitamínů B1 a B2 v potravinách dramaticky klesne při vaření. Avšak vitamíny a ostatní živiny v Mladý ječmeni zůstávají téměř nedotčené.

Bez enzymů dojde k narušení všech životních funkcí – trávení, dýchání, pohybu atd. Vědci identifikovali v lidském těle přes 3 000 enzymů. V roce 1979 zaznělo na Generálním zasedání japonských farmaceutických společností, že extrakt zeleného ječmene obsahuje více než 20 enzymů a studie odhalují další. 45 % hmotnosti Mladého ječmene tvoří bílkoviny (u bílé mouky je to pouze 10 %). Ty mají nízkou molekulovou hmotnost a lidské tělo je snadno využívá. Mladý ječmen podporuje zdravý růst. „Zelené” bílkoviny léčí vředy a chrání povrchové tkáně a sliznice. Rostlinná míza je bohatá na přírodní zázrak – chlorofyl. Ten se v léčitelství používá na „osvěžení krve” a v lékařství je kromě protizánětlivých a desinfekčních účinků ceněn pro deodorační vlastnosti. Používá se k osvěžení dechu a ke kloktání.

V zeleném extraktu jsou i superoxid dismutáza (SOD), likvidátor volných radikálů; cytochrom oxidáza, enzym urychlující oxidaci a redukci, peroxidáza rozkládající peroxid vodíku na kyslík a vodu pro snadné vyloučení z těla, oxidáza nutná ke zpracování mastných kyselin, transhydrogenáza důležitá pro srdeční tkáň atd. Mladý ječmen se vyznačuje silnou antioxidační aktivitou. Většina komerčně dostupných enzymatických přípravků (i těch na systémovou enzymoterapii) se získává z krve, orgánů a tkání živočichů. Mnozí odborníci tyto zdroje zpochybňují a doporučují ryze „rostlinnou enzymoterapii”.

V Mladém ječmeni byl objeven účinný antioxidant 2″-O-glykosylisovitexin (GIV). Jeho antioxidační aktivita proti oxidačnímu poškození lipidů pokožky způsobenému UV zářením je přibližně pět setkrát vyšší než aktivita vitamínu E. GIV také podpořil vysokou tlumící aktivitu aterosklerózy naměřenou v krevní plasmě. Jeho aktivita několikanásobně převýšila vitamín C.

Standard kvality
„Přinášíme to nejlepší ze světa zelených potravin.”

Pěstování Mladého ječmene
Náročné standardy výroby Mladého ječmene prodražují náklady, přesto ale David Sandoval trvá na pěstování organickou cestou, tj. zásadně bez použití pesticidů a herbicidů. Sklízíme mladé listy ječmene v době, kdy dosahují 20 až 25 centimetrů, neboť v této prvotní fázi růstu vykazují nejvyšší obsah aktivních složek. Při délce 40 cm již výtěžnost látek výrazně klesá. Ječmen je pěstován společně s vojtěškou na více než 1100 hektarech panenské půdy, na ploše bývalého sladkovodního jezera v Utahu. Tisíce let docházelo ke splachování minerálních látek z okolních hor do jezera. Zároveň se usazovaly organické zbytky. Po vyschnutí jezera ležela půda ladem stovky let v polopouštní krajině. Dnes je obdělávána šetrným rotačním způsobem. Vojtěška se pěstuje s ječmenem střídavě, v souběžných pruzích proto, aby v krajině nevznikla jednotvárná a nepřirozená monokultura prostá života. Vojtěška dodává půdě dusík, který přirozeně zvýší obsah chlorofylu v listech ječmene.Vyšší nadmořská výška přispívá k vysokému obsahu bílkovin. Každoroční střídání plodin a pěstování v půdě bohaté na minerály zajišťuje výživnou hodnotu sklizně.

Výrobní proces Mladého ječmene a testy kvality
Listy jsou sklizeny, opláchnuty, vylisovány a získaný extrakt se necelé 2 minuty suší pouze při teplotě 31 °C. Tím vznikne 100% čistý a nepasterizovaný prášek pro přípravu živé šťávy jemné chuti. Zpracovatelský proces Davida Sandovala umožňuje získat „živou” zelenou šťávu. Skutečnou rostlinnou mízu. Účinné složky nejsou poškozeny a je to dosud nejšetrnější způsob zpracování. Od okamžiku sklizně přes vylisování, vysušení do vakuového zabalení suroviny neuplynou víc jak dvě hodiny! Prášek je sám o sobě světle zelený, ale po rozpuštění ve vodě získá sytě zelenou barvu. Světlá zeleň prášku je dána lomem světelných paprsků dopadajících na jemné částečky prášku. Prášek udržujte v naprostém suchu, při pokojové teplotě a v temnu. Jeho záruční doba je dva roky.

Chlorella pyrenoidosa
V alchymistických dílnách i věděckých laboratořích vznikají zázračné preparáty, ale císař Rudolf, ani dnešní prezidenti nežijí věčně. Přesto již víme, že pokusné buňky v kulturních roztocích žijí různě dlouho, a to v závyslosti na na následujících faktorech. Jestliže se do výživných roztoků přidají toxické látky, buňky rychleji stárnou a přepis DNA se zhoršuje. Pokud se roztok pročistí a doplní o přírodní “vitální” látky, buňky se dožijí genetického maxima.
Možnost omladit organismus přirozeným “čištěním a sycením” tudíž existuje.

Alergizující složka
Feoforbidy (derivát chlorofylu) 12 mg/100 g. Norma je 60 mg/100 g. Chlorella Green Ways jich obsahuje nejmenší množství. Jsme zatím jedinou společností, která jejich množství uvádí!
Unikátní látky
Sporopollein
Tato látka je obsažena ve střední části buněčné stěny Chlorelly pyrenoidosy. Chlorellová vláknina působí díky sporopolleinu zcela výjimečně. Buněčné stěny na sebe nevratně váží toxické látky, které potom z organizmu odcházejí přirozenou cestou (stolicí). Dr. Liebke se věnoval výzkumu očistných schopností chlorelly u lidí trpících otravou zubními (amalgámovými) výplněmi. Konstatoval pozitivní výsledky. Sporopollein je unikátní látka činící z chlorelly ojedinělý detoxikační prostředek vhodný pro moderního člověka.

Chlorofyl
V roce 1940 psal chirurgický časopis „Journal of Surgery” o 1200 nemocných, kterým chlorofyl urychlil hojení ran. Je pozoruhodné, že hemoglobin, naše krevní barvivo, má (kromě ústředního prvku) stejnou strukturu jako chlorofyl. Rostliny díky chlorofylu žijí a dýchají, lidem zlepšuje krevní obraz, urychluje hojení ran a brání zánětům. Také zlepšuje okysličení organismu, čímž brání vzniku infekčního prostředí. Léčitelé tvrdí, že zelené barvivo uchovává sluneční energii, která nám předává moudrost a lásku. Věda to podporuje. Chlorella obsahuje aminokyselinu tryptofan, ze které se tvoří serotonin, hormon radosti a štěstí. S poklesem hodnoty serotoninu přijde deprese a únava. Večer tělo přeměňuje serotonin na melatonin a my lépe usínáme. Je to pozoruhodná shoda vědy a intuice.

Chlorella je nejbohatším zdrojem chlorofylu na naší planetě.

Chlorellin
Chlorella nepracuje pouze jako probiotikum, ale působí i antibakteriálně. Obsahuje látku nazvanou chlorellin, která je přírodním antibiotikem. Podobně antibioticky působí v česneku látky allicin a ajoen. Na rozdíl od chemických antibiotik působí chlorellin pouze proti patogenním organismům bez poškození trávicí mikroflory. Proto je možné velkými dávkami Chlorelly pyrenoidosy docílit u infekčních onemocnění i antibiotického efektu. Dr. Liebke v případě infekcí doporučuje „šokovou terapii”. Tj. 3x denně až 50 tablet (a pokračovat několik dní). Často se podaří infekci zcela zastavit, nebo alespoň urychlit léčbu.

CGF
Dr. Fujimaki z Japonska izoloval z chlorelly růstový faktor pojmenovaný CGF. Je to nejsilnější složka chlorelly. Největší koncentraci CGF má Chlorella pyrenoidosa. CGF má výrazný omlazující a posilující efekt. Působí silně „probioticky”, tzn. zvyšuje rychlost růstu i kvalitu života střevní (ale třeba i vaginální …) mikroflóry. CGF až 4x urychluje růst např. acidofilní kultury! Probiotika jsou důležitější než biotika samotná, neboť upravují prostředí, ve kterém mikroflóra žije. Užíváním chlorelly vytváříme podmínky pro růst prospěšných bakteriálních kultur, jež nás chrání před civilizačními nemocemi, např. před plísněmi.
Standard kvality
„Přinášíme to nejlepší ze světa zelených potravin.”

Proč Chlorella pyrenoidosa V roce 1974 byly japonské úřady nuceny zavést standard kvality pro dovážené chlorellové produkty. Ty byly výrazně rozdílné v kvalitě zpracování i kvalitě biomasy. V roce 1995 byl v Japonsku výrobce Chlorelly Green Ways licencován k dovozu a prodeji svých produktů v kategorii „léčivých potravin”. Větší záruka kvality neexistuje.

Kvalita
Kvalitu i cenu chlorelly ovlivňuje mnoho faktorů. Většina výrobců používá průběžnou sklizeň, která je ekonomická pro výrobce, ale nejistá ve kvalitě výstupu pro zákazníka. Chlorella Green Ways je pěstována v pásmu s vyrovnaným slunečním jasem. V jiných zeměpisných šířkách a v nevyrovnaném klimatu je chlorella vystavena kolísavým podmínkám, čímž klesá její užitná hodnota. Japonské úřady dohlíží, aby prodávaná biomasa obsahovala pouze deklarovaný druh řasy. Výrobce Chlorelly Green Ways používá nejlepší separační (oddělovací) metody a v jejího nádržích rostou pouze nejkvalitnější kmeny pyrenoidosy. K nejvyšší kvalitě předurčuje pyrenoidosu výběr předcházející samotnému pěstování. V laboratořích se sleduje zdraví a síla chlorellových buněk. Do venkovních nádrží se přenesou pouze nejvitálnější vzorky, kde se množí osm dní do dne sklizně. Nádrže se pročistí a opět „osadí” novou, geneticky nejzdravější kulturou. Existují různé metody k oddělení buněk od kultivačních nečistot. Nejčastější metody používají k proplachování chemikálie, které se těžko odbourávají. Náš výrobce používá bezkonkurenční komplex mikroskopických filtrů a odstředivek, které buňky chlorelly oddělí a pročistí bez použití chemikálií.

Stravitelnost Chlorelly Green Ways a nezávislé testování: Dr. L. Lewis (Duke University) analyzoval předložené, jemu neznámé vzorky. Z předložených vzorků byla účinně narušena pouze buněčná stěna Chlorelly Green Ways. Patentovaná dezintegrační metoda výrobce řasy Green Ways (systém STEAM) je výjimečná schopností buněčnou stěnu rozbít a zároveň uchovat hodnotu buněčného jádra. Chlorella pyrenoidosa je nezávisle (průběžně) testována japonskými kontrolními úřady – má minimálně 76% a vyšší stravitelnost! To je jeden z nejvyšších údajů nezávislých laboratoří! Výrobce Green Ways předkládá aktuální výsledky a zaručuje standard kvality. Dokonalé surovině sluší dokonalé zpracování.

Tři stupně kvality

  • Kvalita I – nejdražší a nejlépe zpracovaná surovina – 100% kvalita – produkt Chlorella pyrenoidosa Green Ways.
  • Kvalita II – levná surovina – pro zvířata – pouze minimálně, ale přesto snížená (kolísavá) kvalita (většina produktů).
  • Kvalita III – odpadní surovina – „hnojivo”.

 

 

 

 

 

 

Zajímavý odkaz :

Akce:
  • [download id=”142″]

 

Přijďte si pro zelené potraviny . Poradenství  u pana Znamenáčka : tel.: 607 525 995