Karate Znamenáček – Česká Lípa

facebook instagram

Terapie

Certifikovaný terapeut  Pavel Znamenáček

Chcete změnu, posunout se, lépe se rozhodovat, zlepšit svůj osobní život?

Máte starosti, bolesti, špatné zdraví? Opakujete stejné chyby, nevíte si rady?

Je tu pro Vás technika emoční svobody , Kvantová terapie a Koučink

Terapeut Pavel Znamenáček

tel.: 607 525 995

E-mail. : pavel@karate-znamenacek.cz

Při terapii používám kvantovou vlnu, zkušenosti z bojových umění a po terapii se objevuje nový náhled a porozumění situace

Terapie 

Adresa: Kožnarova 1276/3, Česká Lípa ,Kopeček  Tel.: 607 525 995

EFT terapie  a kvantová vlna – délka a průběh
Práce s klientem trvá běžně 1 až 1,5 hodiny. Některé případy se řeší i déle.
*
Jak terapie probíhá
Terapeut i klient sedí, seznámí se s tématem a poklepem prstů stimulují postupně asi 15 meridiánových bodů. Při ,,kvantování” se nedotýkáme.
Poklepem /ťukáním/ na jednotlivé body způsobuje uvolnění energetického proudění v těle . Po terapii si stanovíme další postup , případně se domluvíme na další konzultaci.
*
Diskrétnost
Je možné pracovat v emoční rovině a klient o svých problémech nemusí hovořit.

*
EFT terapie a pojišťovny
Terapie není hrazena pojišťovnou. Pokud jste v lékařské péči a berete léky, je nutné po zlepšení konzultovat s lékařem snížení nebo úplné vysazení léků.

Ceník

60 minut terapie :       1.000,- Kč
90 minut terapie :       1.500,- Kč
120 minut terapie :     2.000,- Kč

Není otázkou, kolik Vás bude stát to, že řešíte své problémy. Otázkou je, kolik platíte za to, že si život stále ještě nemůžete užívat?

Nenajde se snad člověk na této planetě, který by alespoň jednou neměl pocit, že se mu život nevyvíjí tím způsobem,který si zrovna přeje. Všichni nám přejí a to nejen k narozeninám – mnoho štěstí, zdraví ,spokojenosti ….. ale jak je možné ,že máme pocity nejistoty,strádání, smutku a naše zdraví s vitalitou na tom nejsou zrovna nejlépe. A zde je otázka proč se nám nedaří jak si přejeme?
  • Krátké video pro Vás:

http://youtu.be/HWUqqPrimpU

  • a tento snímek  pro inspiraci, je to také velmi dojemné…

http://youtu.be/vksdBSVAM6g

Toto jsou některé z možných problémů, se kterými nám může EFT pomoci:
 
Strachy a fobie – všechny velikosti strachů u dětí, dospělých i zvířat
Stres – jakýkoli druh stresu
Úzkost a panika – odstranění příčin i strachu z opakování
Deprese – včetně odstranění příčiny
Alergie – všechny druhy alergií a přecitlivělostí
Problémy dětí – noční můry, pomočování, problémy ve škole, kamarádské problémy
Neplodnost – odstranění stresu z nezdaru, strach z negativní zkušenosti
Fyzické bolesti – jakékoli bolesti včetně poúrazových stavů
Nespavost – příčiny, strach z opakování
Nadváha – příčiny
Závislosti – odstranění příčiny vedoucí k závislosti
Traumata – odstranění negativních vzpomínek
Nízké sebevědomí
Pocit viny
Poruchy příjmu potravy – příčina , závislost
Chronická onemocnění
Vztahové problémy
Kariéra, finance – obava z neúspěchu, neschopnost vydělat peníze …
Dosažení cílů
  • CO JE TO EFT?
EFT je zkratka pro Emotional freedom techniques, což je volně přeloženo jako Technika emoční svobody a v roce 2005 ji s požehnáním jejího tvůrce pana Garyho Craiga přivezla do naší země paní Zdena Katayama.
Jedná se o techniku , která nám pomáhá osvobodit se od negativních emocí, které nám brání v prožívání plnohodnotného života. Omezení mohou být fyzická nebo psychická. Mezi fyzická omezení patří hlavně bolest a nemoc. Mezi psychická omezení se řadí převážně strach.
EFT patří mezi metody energetické psychologie, která si získává čím dál větší popularitu nejen mezi zastánci alternativní medicíny, ale i lékaři, psychology a psychiatry.
Metody energetické psychologie efektivně spojují práci na psychice a fyzickém těle a z toho důvodu obvykle rychle dosahují skvělých výsledků jak při léčbě psychických , tak i fyzických problémů.
EFT vzniklo z metody TFT, amerického psychologa dr. Rogera Callahana. TFT je zkratka pro Thoughts field therapy a volně se to dá přeložit jako Terapie myšlenkových polí. Dr. Callahan byl renomovaný psycholog a jednou z jeho klientů byla paní Mary, která měla fobický strach z vody. Mary byla v léčbě dr. Callahana asi rok, ale bez výsledků. Callahan byl svým neúspěchem velmi frustrovaný. Kromě psychologie se zajímal i o čínskou medicínu, akupresuru a akupunkturu. Proto, když se jednoho dne Mary vyjádřila, že její strach leží v žaludku, ukázal jí Callahen bod na jejím tělě a řekl, ať se soustředí na pocit ve svém žaludku a přitom si na daný bod ťuká. Mary tak učinila a po chvíli prohlásila, že její pocit v žaludku je pryč a potvrdila to tím, že se přiblížila k nejbližšímu vodnímu zdroji a začala beze strachu vodu na sebe stříkat. To se odehrálo v 70. Letech a výsledek je do dneška stále stejný. Její strach se nevrátil.
O několik let později pomáhal lidem za pomoci hypnoterapie a metody NLP (neurolingvistické programování) Stadforský inženýr Gary Craig.
I přesto, že měl Gary s metodami velký úspěch, stále měl pocit, že tomu ještě něco chybí. Když se dozvěděl oúspěších Callahanovy metody, rozhodl se projít jeho výcvikem. Na základě svých zkušeností a svého inženýrského myšlení upravil metodu TFT a vytvořil metodu EFT.
  • JAK EFT FUNGUJE?
 
EFT je založeno na Callahanově objevu, že příčinou všech negativních emocí je porucha v tělesném energetickém systému.
Většina metod obvykle řeší problémy na úrovni FYZICKÉHO TĚLA a PSYCHIKY – problém, který je fyzický a jeho původ je uložen v psychice se nazývá psychosomatický.
Pokud je problém na úrovni fyzického těla, léčíme tělo masážemi, rehabilitacemi, léky a podobně.
Pokud jde o problém v psychice, léčení probíhá např. formou meditace, psychoterapie, hypnózy, kineziologie a podobně.
V případě, že jde o problém psychosomatický, obvykle se tyto dva druhy léčení doplňují. Poté, co nepomůže léčba fyzického těla, dojde se obvykle k závěru, že problém bude v psychice a přicházejí na řadu metody léčící oblast psychiky.
Dle mého názoru a mých zkušeností, každý zdravotní problém má původ v psychice, tudíž každý zdravotní problém je psychosomatický. Nelze oddělit tělo od psychiky nebo psychiku od těla.
Dr. Callahan udělal ve své práci objev, a to , že objevil spojnici mezi psychikou a tělem. Touto spojnicí je náš energetický systém nebo – li soustava meridiánů.
Callahan objevil, že příčinou většiny našich problémů není psychika, jak se většina lidí do té doby domnívala, ale porucha v proudění energie v našem těle, která se projeví buď fyzickou bolestí nebo psychickými problémy.
Meridiány jsou dráhy v našem těle, kterými proudí životní energie.
Body, kde se tyto dráhy nejvíce přibližují povrchu lidského těla, jsou body, které používá akupunktura, akupresura a metody energetické psychologie. Stimulací těchto bodů dochází k harmonizaci toku energie v meridiánech a tím i k odstranění či ústupu problému.
Stará čínská medicína říká: „Pokud by energie v meridiánech lidského těla byla stále v rovnováze, jsme nesmrtelní.“
EFT je vytvořeno tak, že použitím dané soustavy bodů projde nová energie celým systémem a dojde k odstranění poruchy právě tam, kde se nachází, bez toho abychom ji museli dlouho a složitě hledat.
Tím se nám fyzické tělo a psychika rozšiřuje o další úroveň a tou je energetický systém.
Samozřejmě, že s energetickým systémem pracují i jiné metody, např. akupunktura, akupresura, reflexní terapie atd., rozdíl je však v principu, který tyto metody využívají. EFT pracuje s tímto systémem v úzké návaznosti na psychiku, spojuje tyto dvě součásti dohromady a tím dosahuje neuvěřitelných výsledků.
Princip léčení můžeme přirovnat k fungování elektrického vedení:
Žárovka = fyzické tělo
Vypínač = psychika
Elektrické vedení = energetický systém
Začne – li vám doma blikat žárovka, obvykle ji nejprve utáhnete nebo případně vyměníte za novou. To odpovídá tomu, že když vás něco bolí, nejprve si zajdete na masáž nebo k lékaři apod.
Na nějakou dobu se vše vyřeší a žárovka svítí. Za týden však začne žárovka blikat znovu nebo praskne a vy ji vyměníte. Pokud se tato situace zopakuje, začnete problém hledat ve vypínači. Stejně jako když na fyzické tělo nic nezabírá, bude vám doporučeno hledat problém v psychice. Rozeberete tedy vypínač, spojíte spojení, stejně jako v případě psychického problému zajdete k psychologovi nebo k přátelům. Vše je v pořádku, světlo svítí a tělu se také ulevilo. Pokud to ovšem za pár dnů či týdnů nezačne nanovo. Takhle to může jít i několik let.
Pokud se situace se žárovkou opakuje, zřejmě vyhledáte elektrikáře a ten vám sdělí, že příčina není ani v žárovce ( ve vašem fyzickém těle) ani ve vypínači ( ve vaší psychice), ale že porucha je ve vedení, v drátu , který není vidět, stejně jako meridián v těle, ale vede energii ( životní či elektrickou) od vypínače k žárovce.
Pak už zbývá jen opravit porušený spoj a světlo svítí, tělo funguje!
Úspěch této i ostatních metod energetické psychologie spočívá v tom, že zpracovává problém na úrovni energetického systému. Jako příčinu problému nebere například prožité trauma jako většina jiných metod, ale za příčinu problému považuje poruchu v energetickém systému, která vznikla následkem prožitého traumatu.
Spínač, tedy psychika v tomto případě slouží jako indikátor poruchy. Pokud bychom nezmáčkli vypínač, těžko bychom zjistili, že vůbec v našem systému je nějaká porucha.
Například fóbie:
Bojíte – li se pavouka a nikde ho nevidíte, jste v klidu, porucha se neprojevuje. Stačí ovšem jen představa pavouka a cítíte strach. Představa totiž aktivuje související dráhu. Díky přítomné poruše nemůže energie hladce proudit procházející drahou a vy to poznáte na negativním prožitku, který cítíte ve svém fyzickém těle. Pokud pavouka nikdy neuvidíte, nemusíte ani nikdy zjistit, že se ho bojíte. Původní událost, která takový strach způsobila, může být dávno zapomenuta nebo může pocházet z minulého života.
Vznik problému u většiny klasických metod:
1. Prožití nepříjemné události, negativní vzpomínka…
2. Vznik problému
Vznik problému u EFT:
1. Prožití nepříjemné události, negativní vzpomínka…
2. Vznik poruchy v energetickém systému
3. Vznik problému
Během traumatu vznikne v našem energetickém systému porucha, která následně způsobí nežádoucí prožitek v našem těle, ať už formou negativní emoce nebo bolesti, později nemoc.
Z toho vyplívá, že léčíme – li problém, který je na úrovni energetického systému na úrovni psychiky, budeme léčit bezvýsledně. Toto je zřejmě důvod, proč
EFT často pomáhá i tam, kde všechny ostatní metody selhaly. Tyto metody totiž neléčily problém na úrovni, ve které se nacházel, léčily ho na jiných úrovních.
K odstranění problémů pomocí EFT dochází aktivací příslušné dráhy, na které se nachází porucha, pomocí afirmace a současného poklepávání na EFT body. Tím dojde k harmonizaci a znovuobnovení toku energie v meridiánu a následně ke zmírnění nebo úplnému vymizení negativního prožitku ve fyzickém těle.
Je to stejný princip, jako když se někomu zastaví srdce. Srdce je elektrický orgán. Zastaví – li se tok elektrické energie v srdci, je potřeba ji znovuobnovit, to se dá udělat za pomoci defibrilátoru, který za pomoci silného výboje způsobí restartování a znovuobnovení toku elektrické energie v srdci a to začne opět bít. V případě, že není dostupný defibrilátor, může pomoci masáž srdce, která je vlastně to samé jako EFT, jen s větší razancí.
  • PSYCHOLOGICKÝ REVERZ
Další významný objev, s kterým Callahan pracoval, je tzv. psychologický revers.
Psychologický revers je jev, který nastává při změně polarity energie v systému. Jednoduše se to dá přirovnat k bateriím v ovladači na televizi. Pokud koupíte nové baterie do ovladače, nestačí je jen do ovladače vložit, ale musíte je vložit správně. Jistě jste si všimli, že na každé straně mají značku plus nebo mínus.
Pokud je vložíte obráceně a dojde ke změně polarity, ovladač nebude fungovat i přesto, že baterie jsou nové. Stejně tak nebude fungovat ani vaše tělo, v případě, že taková změna polarity nastane ve vašem těle.
Taková změna polarizace může nastat, když porucha na meridiánu je už tak velká, že energie nemůže dál proudit směrem, kterým má a nastává její obrácení, otočení proti proudu. Je to, jako by se vaše energie otočila proti vlastnímu směru proudění a začala proudit proti vám.
Pokud energie v těle proudí správným směrem, všechno je jak má být. Pokud ovšem dojde ke změněn polarity energie, energetický systém nefunguje jak by měl. Může se to projevit únavou, jako yo – yo efekt u diet či sebesabotáž v čemkoli, čeho snažíme dosáhnout.
Psychologický reverz je přítomen ve 20 – 40% případů. Téměř vždy je přítomen u chronických a vážných nemocí, depresí, závislostí.