Karate Znamenáček – Česká Lípa, Česká Kamenice, Doksy, Libouchec

KARATE- SPOLEČNÁ ŽIVOTNÍ CESTA

0600 002

KARATE- SPOLEČNÁ ŽIVOTNÍ CESTA

Dne  13-15.12.2013 se konala významná akce KARATE- SPOLEČNÁ ŽIVOTNÍ CESTA.  Projekt byl financován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa – Nysa   „Překračujeme hranice“ pod reg. č.: CZ.3.22/3.3.01/13.03850  .

Projekt  byl shrnutím vzájemné spolupráce, kdy na  počátku roku 2013 došlo k podepsání společné dohody mezi Základní školou a Mateřskou školou  Jestřebí, příspěvkovou organizací a polskou organizací  a polským klubem  Samurai Lubaň .

Projekt byl předložen v Liberci na  Euroregionu Nisa , V rámci tohoto projektu bylo školení, semináře, soutěže a doprovodný program.

Semináře a přednášky byly vedeny odborníky na bojová umění. První den bylo provedeno cvičení   základních technik karate a vybrané aspekty kata , s přihlédnutím k přesnosti techniky a dynamiky jejich provedení. Následné školení bylo věnováno vybraným prvkům skutečného  kontaktního boje a jeho strategie. Instruktoři  provedli skvělé cvičení na flexibilitu a sílu v kombinaci s pečlivě vybranými technikami na výbušnost.  Byl  to téměř  maratón cvičení a věříme, že si každý účastník našel pro sebe něco nového.

Druhý den proběhla soutěž, která se moc líbila jak byla organizován.

Veškeré náklady byly pokryty EU  v rámci projektu Cil3 OPPS 2007-2013 prostřednictvím Euroregionu Nisa CZ.3.22/3.3.01/13.03850 ” Překračujeme Hranice ”

Jménem všech zástupců UKs Samurai Lubaň a jejich rodičů ,upřímně děkujeme za dobrou organizaci , vřelou pohostinnost , vytvoření dobré atmosféry v duchu fair play.

Další spolupráce a setkání se bude konat 21. 12. 2013 v MOSiR hale v Lubaň .