Karate Znamenáček – Česká Lípa, Česká Kamenice, Doksy, Libouchec

Stanislav Koubek -Rozhovor

sejmout0057Stando , prozraď nám na začátek něco málo o sobě?

Je mi 33 let a pocházím z Děčína, kde jsem začal cvičit Karate pod vedením Milana Veselého v jeho prvním náboru. Bojová umění mě přitahovala už dříve, tak jsem si tenkrát opatřil několik knih (moc se jich tehdy ještě sehnat nedalo) a začal s cvičením ještě o něco dříve, než jsem vstoupil do oddílu. Zvažoval jsem tehdy, jestli jít na Kung-Fu nebo Karate. Zvítězila přímočarost a jednoduchost, kterou na mě Karate vyzařovalo. Když jsem poznal Milana, tak jsem přesně věděl, že to je ono, co jsem hledal.

 2. V kolika letech jsi s karate začínal?

Ve dvanácti.

 3. Co ti vyhovovalo více kata anebo kumite?

 

Kata je pro mě obrovská zásobárna informací. Rád je cvičím všemožnými způsoby např. na hodně nerovném povrchu (jako že Okinawa ) nebo s maximálním soustředěním na jednotlivé části těla, na tok síly z hara, nebo třeba v noci v lese v úplné tmě nebo se zátěžemi, ve vodě, na ledě apod.. Rád sleduji kata na internetu, je tam spousta mistrů a plno kvalitních informací. Bez cvičení Kata bych věděl mnohem méně o držení těla, využití dechu, Ki atd. Kata je zkrátka nutnost. Soutěž v Kata i Kumite je pro mě cennou zkušeností zejména co se týká zážitku stresu a chování těla a mysli při něm. Po téhle stránce se jedná o skvělou přípravu na reálné situace, které jsou podobně psychicky vypjaté. Závodní kumite je třeba brát jako tréninkovou metodu nezahrnující podstatné prvky klasického boje jako jsou např. zbraně, větší počet útočníků atd. jinak se člověk může snadno upnout na závodní formu jako na absolutní metodu reálného boje a může se tak stát postupně hůře připraven na skutečné situace. Pokud je ale závodní kumite uvědomováno jako součást karate-do, jedna z metod nácviku boje, pak je to určitě naopak ideální cesta pro rozvoj tělesných i duševních schopností.

 

 4. Jaký je tvůj nejoblíbenější karatista?

Těch je hodně, mám rád všechny ty, od kterých jsem mohl čerpat cenné rady a zkušenosti. Nejvíce informací mi předali Milan Veselý s Pavlem Znamenáčkem, pan Hideo Ochi, Kenneth Funakoshi a také pan Eckehardt Schleiss. Nepamatuji ale snad žádného japonského mistra, se kterým jsem se osobně setkal, který by mě něčím nenadchnul. Hodně čerpám také od mistra Hirokazu Kanazawy. Obdivuji snad všechny staré mistry.

Ze současné mladé generace Shotokanu se mi líbí např. bratři Machidové, kteří dokazují kvality „našeho“ stylu i v plnokontaktních zápasech.

 

 

5,Co se ti líbí na karate ?

Líbí se mi, že je to životní stezka, o kterou se může každý opřít. V těch nejtěžších chvílích života pomáhá Karate nejvíce. Karate dokáže skvěle spojit a rozvíjet vnější a vnitřní prvek lidské bytosti. Jeho praktikováním se dá dosáhnout klidnějšího a radostnějšího prožívání života. Pokud se cvičí poctivě, dojde po čase k „roztažení“ tréninku do celého dne a člověk jaksi cvičí neustále během všech činností a tím získává od Karatedo velmi mnoho, neboť má šanci neustále vědomě cvičit a tak se zdokonalovat. Nejprve se usilovně soustředí na každý pohyb, jako by byl technikou, ale po letech se to stane automatické a už se cvičí dobře i třeba během práce, učení, jednání s lidmi, atd.. zkrátka během všech činností. Tento stav neustálé pozornosti je krásně vyjádřen termínem SEIKAI DOJO neboli Svět je mé Dojo..

 

 

 

6,Co tě ještě kromě karate zajímá? Čemu se věnuješ ve volném čase?

 

Zabývám se především výše uvedeným neustálým cvičením. To zabírá téměř všechen čas. Součástí praxe jsou i zhruba 2 hodiny klidové meditace denně – 1 hodina vnitřní pránajámy + 1 hodina meditace na Pozorovatele. Nejvíce zevního času samozřejmě trávím s rodinou a kromě Karate se věnuji cvičení s japonským mečem a malbě obrazů.

 

 

 

7,Kterého výsledku si ve své sportovní kariéře nejvíce vážíš a proč?

 

Ze sportovních úspěchů si nejvíce vážím čtvrtého místa z MS JKA v Tokiu a druhého místa z ME JKA ve Finsku. Důvodem proč si jich cením nejvíce je poměrně vysoký počet států, který se těchto závodů účastní a také historický význam organizace JKA.

 

 

 

8. Máš nějaký osobní recept na úspěch?

 Být stále přítomen duchem. To je největší úspěch. Uvědomovat si neustále přítomný moment, ve kterém se vše odehrává. Právě Teď. Pozorovat Pozorovatele. I tenhle rozhovor každý čte právě Teď. Nic není mimo Teď. I každá technika se musí odehrávat v bdělé přítomnosti. Gichin Funakoshi napsal, že „Neštěstí pramení z nepozornosti“. To je právě ono, a štěstí naopak pramení z pozornosti.

 

 9. Je něco co by si chtěl vzkázat karatistům, případně začínajícím závodníkům ve Sport Relaxu?

 

Ať jsou vděčni, že se jim dostalo možnosti cvičit ve Sport Relaxu pod tak skvělým vedením. Sport Relax obohacuje již pěknou řádku let české karate a přispívá významně ke zvýšení jeho kvality. Pořádá semináře s uznávanými veličinami karate, soutěže, soustředění a také organizuje výjezdy za mistry karate. Díky panu Znamenáčkovi se spousta cvičenců nejen ze Sport Relaxu mohla setkat na vlastní kůži např. se Shihanem Kennethem Funakoshim synovcem Gichina Funakoshiho. To je obrovský přínos, který si možná zatím někdo ani neuvědomuje. Je jisté, že tato možnost tu nebude věčně a je třeba využít každou příležitost k získání všech dostupných informací od dosud žijících opravdových legend Karate. Rád bych také upozornil na to, že zásluhou Milana Veselého se Sport Relax začal významně prosazovat na poli Kick-boxu, což je také mimochodem důkazem účinnosti a všestrannosti „našeho“ karate. Kořeny kick-boxu leží právě v shotokan karate.

  10. V karate jsi měl menší pauzu a nedávno jsi se vrátil jako trenér, nechybělo ti mezi tím karate a jak vnímáš novou funkci?

 Karate je pro mě opravdu skutečnou oporou a během „pauzy“ jsem neustále poctivě trénoval a zároveň hojně využíval dříve nabyté poznatky. Protože jsem hodně cestoval a často přespával v hotelových pokojích, kde není mnoho místa a zároveň jsem zvyklý cvičit denně, vyzkoušel jsem různé experimenty jako např. zaměnit všeobecně ve všech Kata dlouhé postoje za kratší, např. zenkucu dači za sančin dači, kokucu za nekoaši atd.. Toto cvičení bylo pro mě z nejrůznějších důvodů skvělou zkušeností a vřele jej doporučuji někdy zařadit do tréninku. To jen pro příklad, jak se dá karate rozvíjet neustále a prakticky kdekoliv. Trenérská činnost mě baví a jsem moc rád, že jsem dostal možnost se jí věnovat.

 11. Sleduješ nyní výsledky současných závodníků v karate klubu Sport Relax a je někdo kdo tě zaujal?

 

Zaujaly mě všeobecně perfektní výkony těch úplně nejmenších závodníků, skvělé výkony žáků na mistrovství ČR a také vynikající výsledky kick-boxerů. A samozřejmě také 4 .příčka Kata teamu na MS JKA v Thajsku.